بسم الله الرحمن الرحیم


سلام میخواهیم دست جمعی بر پیامبر اکرم صلی علی علیه و سلم ۵۰/۰۰۰ بار درود بفرستیم‌


استفاده و ایجاد صفحات یادبود در این سامانه دارای هیچ هزینه ای نبوده و نخواهد بود و برای همیشه رایگان خواهد ماند
www.yadekhooban.ir